lördag 27 september 2008

Den senaste veckan

Jag tog en liten paus från att skriva bloggen för att återfå min skrivlust... Efter en vecka har min skrivlust återfunnits och det är dags att säga någonting om mina nyliga aktiviteter.

I måndag talade jag om LHC på Rotaryklubben på Hotell Statt i Eskilstuna. Det var njutbart att prata om experimentet och svara frågor om myten om världens förstörelse. Dessutom dök upp journalister från Eskilstuna Kuriren och Sörmlands Radio. Om du är en av Sörmlands Radios tiotal lysnnare hörde du mig kanske försöka förklara på svenska den så kallade farfarsparadoxen som förbjuder tidsresor till det förflutna.

I tisdag åkte jag till CERN för att ordna ett möte om hur experimentet ska leta efter bevis för de så kallade supersymmetriska partiklarna. Det är alltid en utmaning att övertyga en grupp smarta internationella fysiker med olika prioriteringar och stora egon att de måste samverka med varandra. Men det verkar som om att vi småningom beter oss som en koherent grupp.

I fredag kom jag tillbaka till Sverige för att lyssna på en disputation. Eftersom jag har varit en oofficiell handledare till studenten (Pelle) under de senasate fyra år ville jag bevittna honom ta det sista akademiska steget. Hans opponent var tuff men Pelle klarade sig bra! Ett stort grattis till Dr Pelle!!

Inga kommentarer: