söndag 1 februari 2009

Undervisning

Förlåt, jag har inte skrivit så mycket nyligen. Just nu undervisar jag och är helt uppslukad av leptoner, kvarkar och SU(3)-symmetri.

Jag har ung. tjugo studenter i år - i jämförelse med tio förra gången - och det går ganska bra. Jag undervisar partikelfysik som inte är ett lätt ämne för studenterna, inte minst på grund av det dåliga sortimentet av tillgängliga kursböcker. Därför försöker jag skriva bra anteckningnar som kombinerar de bästa aspekterna av böckerna med mina egna idéer.

Mellan föreläsningnar har jag fortsatt att pendla mellan Stockholm och Genève och dessutom var jag i Cambridge för att par dagar sedan för att hålla ett seminarium om mitt favoritämne.

Jag ska skriva mer när jag får mitt liv tillbaka.....