söndag 26 oktober 2008

Ekonomiexperter

Sexton ledande ekonomer har skrivit till The Daily Telegraph för att protestera mot den brittiska regeringens åtgärder med avseende på den ekonomiska krisen. Min första tanke är det vore mer förnuftigt om de skrev direkt till regeringen - jag tvivlar på att Gordon Brown läser The Telegraph.

Min andra tanke är att om jag vore en ekonom skulle jag gömma mig bort från världen istället för att skriva ett brev till en tidning. Dagens problem har sina ursprung i ekonomers och bankirers dåliga förståelse av marknader och nationella ekonomier. De sexton ekonomerna förutsåg inte dagens kris - de skrev inget brev till The Telegraph för ett år sedan för att varna oss om lågkonjunkturen och Islands banker - så jag kan inte förstå varför de tror att vi bör lyssna på dem nu.En ledande ekonom.

Ekonomi är ingen verklig vetenskap. En vetenskaplig teori bör kunna förutsäga en händelse. Om händelsen inte äger rum falsifieras teorin och den blir bortglömd. Fysiker försöker lyda denna regel men ekonomer ignorerar (eller försöker forklara bort) händelser som inte passar i sina modeller. Dessutom har de en olycklig tendens att förväxla sina åsikter med fakta.

Jag tycker dock faktiskt lite synd om ekonomer - den globala ekonomiska situationen är ju för invecklad för att göra pålitliga förutsägelser om framtiden. Detta betyder dock att ibland bör ekonomer säga "jag vet inte" - en fras som ekonomer inte är särskilt förtjust i.

Därför hoppas jag att de sexton ledande ekonomerna inte blir besvikna över att jag inte välkomnar deras ingrepp med öppna armar.

Inga kommentarer: