lördag 11 oktober 2008

Magnetiska monopoler

Det var lite pinsamt att läsa gårdagens Eskilstuna kuriren men det var också smickrande att de publicerade en artikel om mig.

Min fru tyckte om den stora bilden av mig framför en tavla. Bilden visade ett antal ekvationer som jag använde för att försöka förklara ett viktigt ämne i den moderna fysiken - magnetiska monopoler.

Många teorier förutser att monopoler finns i universum - jag gav faktiskt en presentation om monopoler på CERN igår - trots att vi inte ännu har upptäckt dem. Om monopoler finns kan det hjälpa oss att förena de olika grundläggande krafterna inom en enkel teori. Dessutom ska en monopolupptäckt leder till en förklaring om varför elektrisk laddning mäts i diskreta paket d.v.s. en partikels laddning är alltid ett heltal: 1, 2, 3, 4 etc. Varför har naturen valt att en partikels laddning inte kan vara, t.ex. 1.0001 eller 3.34234 ? Om vi upptäcker en monopoler ska den här gåtan lösas.

Innan jag kom till Stockholm var monopoler en av mina största forskningsämnen. Jag skrev ett antal artiklar om sökande efter dem. Tyvärr kunde jag inte hitta bevis för dem men LHC kommer att tillåta ett nytt sökande vid höga energier.

Inga kommentarer: