söndag 23 november 2008

Svensk neutralitet

Historia har alltid intresserat mig och att flytta till Sverige gav mig tillfället att stilla min nyfikenhet om några aspekter av Sveriges historia, inte minst begreppet svensk neutralitet.

Enligt min mening har Sverige aldrig varit ett neutralt land. Det verkar som om neutralitet har använts som ett nyttigt ord för att rättfärdiga de åtgärder som har vidtagits för att skydda Sveriges nationella intressen under det senaste seklet. T.ex. man kan knappast tro att ett land som var en av Tysklands viktigaste handelspartners under andra världskriget var neutralt på ett meningsfullt sätt. Tysklands krigsmaskin (kulor, stridsvagnar o.s.v.) byggdes av järn från Kiruna och ett av Churchills största mål var att stoppa järnleveranserna. Sverige spelade inte en liten roll i kriget.... 

Det är inte min avsikt att kritisera Sverige eller Per Albin Hanssons regering - varje land måste göra det som behövs för att skydda sig själv. Det är dock konstigt att många svenskar fortfarande tror att sitt land var neutralt under kriget.

Även idag är idéen att Sverige är neutral en chimär. Sverige är de-facto en inofficiell NATO-medlem -Sveriges militära utrustning är NATO-kompatibel och det finns nära försvarssamarbete med de officiella medlemmarna. Dessutom är det svårt att hitta på några omständigheter där ett land skulle attackera Sverige och NATO inte skulle försvara Sverige.


1 kommentar:

Nic's NEWs sa...

Bra att du ta upp det tycker jag!!