lördag 16 augusti 2008

Sweden in the news


I've been a frequent visitor to Sweden for many years....

Detta är en typisk inledning till artiklar om det svenska samhället i engelska tidningar - journalisterna tror att korta besök gör dem behöriga att skriva med auktoritet om Sverige. Det är faktist anmärkningsvärt att Sverige attraherar så mycket uppmärksamhet i engelsk media. I jämförelse är europeiska länder av jämförbar storlek , t.ex. Belgien, nästan helt ignorerade. En stor anledning till detta är att ditt land och, i synnerhet, den nordiska modellen fascinerar många vänsterjournalister som tycker att engelsmän bör förvandlas till sossar.

Det är komiskt att läsa artiklar av personer som Polly Toynbee. Hon är en berömd skribent och hon är den nordiska modellens mest okritiska beundrare - hon har skrivit en artikel som heter (Sweden) the most successful society in history. Polly bör bo i Sverige för att få en riktig bild av landet och dess moderna historia. Hon behöver se att Sverige är suveränt i många avseenden, men att den nordiska modellen också har skapat en rad problem, inte minst förtidspensionering-sjukskrivning.

Oavsett argumentet om modellens framgång i Sverige, är det tvivelaktigt att den kan exporteras till England (som Polly och hennes anhängare vill göra). Modellen är resultatet av en komplicerad blandning av geografiska, demografiska, historiska och kulturella omständigheter som är specifika för de nordiska länderna. England har sina egna tradítioner och sätt att tänka som är mycket annorlunda. Dessutom är det oklokt att England försöker anpassa sig till den nordiska modellen. Det är bra att ha diversa system i europa. Jag tycker om att svenskarna är artiga överlag och att det finns en konsensus om hur man ska bete sig. Man jag tycker också om att britter ofta är vulgära och det finns bråk i stället för konsensus om hur samhället skulle fungera. Jag tycker om Abba men men jag tycker också om Sex Pistols och deras vulgära respektslöshet. Det sistnämnda kan bara ha kommit från ett samhälle som Englands.

Därför är mitt råd till Polly att hon flyttar till Sverige. Då skulle hon upptäcka att det svenska samhället är mer invecklat än så. Hon skulle också förstå att ett sådant samhälle inte är möjligt i England. Dessutom skulle hon inse att detta är lika bra.

Inga kommentarer: