lördag 11 juli 2009

Söndag på CERN

Återigen befinner jag mig på CERN på en söndag....

Jag bör skriva någonting men den enda saken som jag hittills har gjort under helgen är en storleksordningsuppskattning av en R-hadrons energiförlust när den växelverkar med en proton och detta är inte av allmänintresse....

Jag ska skriva mer när något roligt och spännande hända mig!

Inga kommentarer: