söndag 19 juli 2009

Är Sverge neutralt ?

Jag är lite förvirrad över Sveriges status som ett "neutralt" land.

Det finns nästan inga tänkbara omständigheter när NATO inte skulle ingripa för att försvara Sverige i den händelse att, t.ex., Ryssland skulle anfalla landet. Dessutom har den svenska militären ett väldigt nära samarbete med NATO och militärens utrustning och metoder är kompatibela med de som används av NATO. För övrigt är Sverige ett EU-land och EU blir småningom en "riktig" stat - hjulet är i rullning! Åter är det nästan otänkbart att en EU-medlem skulle bli attackerad utan att alla andra medlemmar inklusiv Sverige hjälper till med miltärt stöd.


Om man köper hypotesen att Sverige är "de jure" neutralt men "de facto" ickealliansfritt dyker upp en intressant frågan - varför har successiva svenska regeringar hävdat att landet är och kommer att förbli neutralt ? Visst finns det många möjlikga skäl. En förklaring är att Sverige har haft pragmatiska politiker. T.ex. det är lönsamt för landet att gynnas av NATOs skydd utan att vara en formell medlem - t.ex. Amerika klagar inte om Sverige sänker försvarsbudgeten.

Detta är ett intressant ämne...

2 kommentarer:

En våning upp sa...

Neutraliteten var en pragmatisk hållning i början av kalla kriget utan någon ideologisk motivering: Den skapade avspänning i Nordeuropa och gjorde att Finland inte tvingades in i Warszawapakten. I hemlighet samarbetade man mycket med västmakterna. Vi skulle slåss "tills hjälp anlände" om vi blev anfallna. Vem som var tänkt anfallare och varifrån hjälpen skulle komma är inte så svårt att räkna ut... ;-)

Men den utvecklade sig under de kommande decennierna till något av en religion: Sverige var moraliskt överlägset för att vi stod utanför det kalla kriget. Vi var "världssamvetet".

Den enda anledningen till att vi inte de jure blir medlemmar är att decennier av uppskruvad neutralitetsretorik har gjort att politikerna har målat in sig i ett hörn. De enda som öppet förespråkar NATO-medlemskap är Folkpartiet.

Det finns en intressant doktorsavhandling från Försvarshögskolan om det hemliga militära samarbetet med västmakterna och hur det kom att förtvina när neutralitetsretoriken blev allt hårdare.

http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=2264

Den står på hyllan över mitt skrivbord på kontoret om du vill låna den! :-)

D. sa...

Intressant!
Tack KJ!