fredag 17 juli 2009

Secret Sweden

En av mina ambitioner är att, i den avlägsna framtiden, skriva en bok om Sverige åt utlänningar. Boken, vars titel inte är satt men "Secret Sweden" låter bra :) , ska avslöja de aspekter av svenskt liv och det svenska samhället som de som betraktar landet som en moralisk stormakt skulle föredra att hålla tyst om. Motivet för boken är den myriad av artiklar av utländska journalister som är måna om att porträttera Sverige som någon sorts socialdemokratisk paradis där ingen begår brott och alla är rika, pigga och glada. I jämförelse är det få journalister som undersöker Sveriges mörka sida. Visst är det sant att Sverige har färre sociala problem än England och att den så kallade konsensuspolitiken som råder här i Sverige har gynnat hela samhället. Däremot är det helt fel att låtsas att allt har varit och är perfekt i Per Albin Hanssons så kallade folkhem.

Trots att jag är en invandrare försöker jag hålla mig å jour med de aktuella frågorna i svensk politik och dessutom har jag en passion för historia, isynnerhet Sveriges moderna historia. Vore jag någon som bodde utomlands och var nyfiken om Sverige skulle jag vilja läsa om t.ex. skandalerna omkring Ebba Karlsson, Lennart Geijer, Jan Guikkou, Bofors o.s.v. Dessutom skulle en utländsk läsare vilja få veta om Rosengårdproblemet och hur Sverige tar hand om integrationen av olika kulturer.

Ok, jag vet att det är osannolikt att jag ska komma att skriva denna bok men jag hoppas att någon nånsin gör den.

Inga kommentarer: