torsdag 30 juli 2009

Its "utvandrana" not "the emigrants"

Jag har haft en tråkig och arbetsfylld dag med många möten.. Jag har absolut ingenting att skriva om förutom en ganska intressant jakt efter en bok....

Under den senaste veckan har jag utan framgång försökt köpa Mobergs utvandrarserie. Jag läste böckerna för några år sedan men tappade dem och försökte köpa dem igen. Men här uppstod ett problem - de finns inte att köpa varken i Akademibokhandeln eller de andra bokhandlerna i Eskilstuna. Dessutom är det helt omöjligt att beställa dem via internetbokhandlare som Bokus.se. Paradoxalt nog kan man lätt köpa dem på engelska men inte på svenska!


Enligt min mening är detta en kulturskandal - både bokhandlare och bokutgivare har ett ansvar att inte bara göra en vinst utan även bevara landets kultur.....

Jag kan knappast tro att det är så svårt att köpa svenska klassiker på svenska...

1 kommentar:

kj sa...

Litet språk, liten marknad. Länge fanns många Ingmar Bergman-filmer bara som amerikansk DVD, t.ex.

Dessutom står antagligen hela utvandrarserien på bokhyllan i så gott som varje svenskt hem redan, så marknaden är nog ganska mättad.

Moberg kom från Småland, inte så långt från min hemstad Växjö, mot Kalmarhållet. Insidan av hans skrivarstuga, där han skrev Utvandrarna, finns utställd på Utvandrarnas hus där. Han gjorde också militärtjänst i Växjö, vilket han också skrev om.

Det har varit en ganska underhållande diskussion om Moberg var liberal eller socialdemokrat. Johan Norberg, ("ny-"/"klassiskt") liberal debattör, har t.ex. drivit tesen att han var liberal.

Politiska etiketter åsido: Själv är jag mycket förtjust i hans individualism rotad i det svenska bondesamhället. Även om t.ex. hans rabiata republikanism i dag ter sig något överdriven.

Vet du förresten vad "bokhandel" heter i pluralis (om man ska vara helt korrekt)? "Boklådor"! Det tycker jag är så fånigt att jag skriver "bokhandlar" bara för att reta dem som skriver "boklådor" :-)