lördag 1 augusti 2009

Gap years

Jag tog inte ett så kallat gap year - de var inte så populära när jag var en artonåring (och jag var pank!). Nuförtiden är situationen ju helt annorlunda. Många tonåringar vill "se världen" och bidra till någon sorts biståndsprojekt i tredje världen.

Detta är någonting som den brittiska regeringen är positivt inställd till. Jag läste i dagens tidningar att den planerar att betala kostnaderna för många tonåringars gap years. Trots att det är glasklart att huvudmålet är att manipulera ungdomsarbetslöshetssiffrorna påstår regeringen att en motivering är att hjälpa utvecklingsländer.

kkkkkTill och med Prince William har tagit ett gap year.

I och för sig kan ett gap year vara fantastiskt på grund av ett antal olika skäl. Jag är dock lite skeptisk mot idén att de flesta av dem som tar gap years kan göra ett meningsfullt bidrag till sina värdländer. En typisk engelsk artonåring vars gap year-projekt handlar om, t.ex., infrastrukturutveckling har inte expertis i rörläggning, husbyggning o.s.v.. Visst behöver sådana projekt frivilliga som kan hjälpa till hit och dit, men att skicka en engelsk tonåring till Afrika för att bära några tegelstenar inte är ett särksilt effektivt sätt att ge bistånd enligt min mening. Dessutom är det inte bara jag som är skeptisk om gap years. En av Storbritanniens största biståndsorganisationer, Voluntary Service Overseas, klagade nyligen över att gap year-arbete ofta är slöseri med tid och pengar.

För mig är biståndsargumentet ett väldigt svagt sätt att rättfärdiga en åtgärd som i själva verket vidtas för att gömma arbetslöshet bland ungdomar.

p.s. Finns det ett svenskt ord eller en fras för "gap year" ? Min fru säger nej.

2 kommentarer:

Elin BK sa...

På svenska brukar man säga "sabbatsår" om ett år då man gör uppehåll i studierna för att göra något annat, till exempel resa eller jobba (helst avlönat...). Det är inte helt ovanligt att ta ett sabbatsår mellan gymnasiet och universitetet. Men det finns ingen utpräglad kultur av att åka iväg och volontärarbeta under sabbatsåret, inte vad jag känner till i alla fall. Men så börjar det bli ganska länge sedan jag tog studenten också, så det kanske har hunnit ändras...

kj sa...

Det dök upp en artikel i SvD för några dar sen om volontärresor, men kopplingen till sabbatsår var ny för mig med.

http://www.svd.se/naringsliv/jobbet/artikel_3285851.svd