torsdag 1 januari 2009

Eskilstuna

Eftersom denna blog heter Eskilstoona känner jag mig lite skyldig ibland över att jag sällan skriver om Etuna... Det finns dock ett Etuna-relaterat ämne som jag ofta tänker på - centrets förfall.

Ok, jag överdriver kanske - centret har inte blivit ett sunkigt ghetto men jag har dock nyligen blivit varse att lågkonjunkturen och konkurrensen från Etunas shopping-oas, köpcentret Tuna Park, har lett till att ett antal affärer har gått i konkurs. Min fru och jag nyligen besökte bägge centret och Tuna Park på samma dag och det var smärtsamt att se skillnaden mellan dem.

Dessutom är jag förbaskad över att stadens politiker inte är nojiga över situationen. Omvärldens erfarenheter visar att det finns många åtgärder som kan vidtas för att adressera problemet - till och med Liverpool återhämtade sig från ekonomisk kollaps i 80-talet. T.ex., om jag vore politiker skulle jag utvidga antalet parkeringsplatser och (tillfälligt) sätta låga skatter för de affärer som vill etablera sig i centret.

Jag är dock ingen politiker - jag hoppas att kommunen tar hand om problemet innan det är för sent.

Inga kommentarer: