lördag 16 januari 2010

Det nya tuffa Sverige

Igår tittade jag på en väldigt intressant episod av Uppdrag Granskning som handlade om förtidspensionering och försäkringspengar. UG beskrev ett tragiskt fall där en kvinna begick självmord efter att Försäkringskassan meddelade henne att hon inte skulle bli förtidspensionerad.

Förutsägbart nog har detta lett till ett antal blogginlägg och artiklar i tidningar som klagar om det nya tuffa Sverige. Enligt min åsikt räcker det inte att bara klaga - man måste diskutera det underliggande problemet som har gett upphov till den nya politiken. Faktum är att Sverige har ung. 100 000 sjukskrivna och, med tanke på den åldrande befolkningen och de stigande sociala kostnaderna i framtiden, är denna situation helt ohållbar.

Den förra regeringen använde förtidspensionering och sjukskrivning som ett gömställe för de arbetslösa. Åtminstone har den nuvarande regeringen börjat tackla problemet även om politiken ibland är orättvis. Dessutom vet jag inte (och inte UG heller) om det faktiskt var Försäkringskassans som bär ansvar för det tragiska självmordet.

Detta ämne handlar om säväl enskilda individers liv som en potentiell ekonomisk katastrof. Det är viktigt att debatten fokuserar på både aspekter - en ensidig debatt gynnar ingen.

Inga kommentarer: