söndag 29 augusti 2010

Lars Ohly

Valet närmar sig och det är svårt att undvika Sverigedemokraterna i media. Detta välkomnar jag - alla bör veta att Sverigedemokraterna vill driva en farlig politik som inte har någon plats i ett jämlikt samhälle. Däremot kan jag inte förstå varför media är så tysta om ett annat farligt parti : Vänsterpartiet.

Partiets ledare Lars Ohly kan knappast beskrivas som en demokrat. Han grät när Berlinmuren föll och han försvarar diktaturer (om de är kommunistiska, t.ex. Kuba). Dessutom vill han mörklägga historien om de så kallade Kirunasvenskarna som dödades av Stalin. Här är ett par relevanta citat från Ohly:

Marxism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.

Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.

Det kan vara så att inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna är den enda möjligheten för arbetarklassen att slå vakt om den största demokratiska reformen vi känner till - avskaffandet av utsugningen och kapitalismen.

Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa.

Till skillnad från Sverigedemokraterna är Vänsterpartiet nästan ett regeringsparti trots att Lars Ohly vore en helt olämplig minister. Han förespråkar en ideologi som har lett till lidande och död. Medierna har ett ansvar att avslöja alla extremister (vänster och höger). Jag kan inte förstå varför de endast fokuserar på ett av dessa hot.